border-address-top
Dr. E. Van Keerberghen
Terhulpensesteenweg 56
3090 Overijse

Tel: 02/687.62.15
border-address-bottom


routeplan

Info voor patiënten

 Dr. Horemans is vanaf 15 februari in zwangerschapsverlof

Gezien de nieuwe Corona-piek, vragen we bij minste vermoeden van mogelijkse Corona-infectie geen afspraak online te boeken, maar ENKEL TELEFONISCH, om absoluut niet in contact te komen met andere patienten.

 

Voor het invullen van allerhande attesten en formulieren dient er steeds een afspraak te worden gemaakt; hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

De dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden!

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax